PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu na kat. B obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych + egzaminy wewnętrzne.

Koszt obowiązkowego, zgłaszanego do Starostwa egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej ponosi OSK.

Płatności za kurs dokonywane mogą być wg umowy z OSK w ratach.