Strona główna

Szkolenie odbywa się z instruktorem posiadającym uprawnienia do egzaminowania wszystkich kategorii oraz posiadającym doświadczenie w egzaminowaniu w kaliskim WORDZIE.
Nasza oferta skierowana jest do osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu lub chcących udoskonalić już posiadane umiejętności.
Program nauczania został opracowany przez doświadczonych instruktorów na podstawie zdobytej praktyki. Stawiamy na jakość i profesjonalizm.
Podczas zajęć w naszym ośrodku kursant jest przygotowywany nie tylko do egzaminu państwowego, ale przede wszystkim do sprawnego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

NASZYM KURSANTOM GWARANTUJEMY:

 • JAZDY PO TRASACH EGZAMINACYJNYCH WORD’u
 • MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W JAZDACH PRÓBNYCH W WORDZIE
 • DOGODNE I PEŁNE GODZINY ZAJĘĆ
 • WSZYSTKIE NIEZBĘDNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W CENIE KURSU
 • JAZDY  KLIMATYZOWANYMI POJAZDAMI
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KURSANTA

Kategoria AM, A1, A2 i A kursy prowadzony jest na motocyklach/motorowerach identycznych jak na egzaminie państwowym w WORD’zie. Istnieje również możliwość podstawienia motocykla/motoroweru na egzamin

Szkolenie na kat. B odbywa się na pojeździe marki RENAULT CLIO IV, który później jest podstawiany na egzamin państwowy do WORD’u w Kaliszu.

Szkolenie na kat. C i C+E odbywa się na pojeździe marki MAN TGL 12.240 i z przyczepą typy tandem, identycznym jaki jest na egzaminie państwowym w WORD’zie w Kaliszu.

Szkolenia z zajęć teoretycznych odbywają się po w godzinach popołudniowych po indywidualnych ustaleniach z kursantem.

Ośrodek prowadzi również szkolenia w zakresie:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PEŁNA) – 280 GODZIN

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – 140 GODZIN

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Kierowcy podlegający szkoleniu okresowemu zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Następne badania należy wykonać w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, ale nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Szkolenie okresowe  to aktualna nazwa przeprowadzanych jeszcze kilka lat temu tzw. kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób.

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C, C1, C+E, C1+E i D, D1, D+E, D1+E. Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy udać się do swojego wydziału komunikacji wraz z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona zobowiązana jest do poinformowania OSK Jakubowski  o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów na trzy miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia – dla kat. B.
 3. Nie może być szkolona osoba:
  • niespełniająca wymagań, o których mowa w punkcie 1 i 2
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji
  • nieposiadająca orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Cennik

OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORDZIE

KategoriaPełna opłataTeoretycznyPraktyczny
B250 zł50 zł200 zł
B+E250 zł200 zł
C,D300 zł50 zł250 zł
C1+E,C+E,D1+E,D+E250 zł250 zł
Test kwalifikacyjny50 zł

KURSY PRAWA JAZDY

Prawo jazdy kat. B2 800 zł
Prawo jazdy kat. C3 500 zł
Prawo jazdy kat. C+E3 500 zł
Prawo jazdy kat. B+E1 800 zł

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona3 200 zł
Kwalifikacja Wstępna pełna4000 zł
Szkolenie okresowe800 zł

GODZINY DOSZKALAJĄCE

Prawo jazdy kat. B100 zł
Prawo jazdy kat. B+E110 zł
Prawo jazdy kat. C, C+E130 zł

PŁATNOŚCI

Podstawowa cena kursu na kat. B obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych + egzaminy wewnętrzne.

Koszt obowiązkowego, zgłaszanego do Starostwa egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej ponosi OSK.

Płatności za kurs dokonywane mogą być wg umowy z OSK w ratach.