NASZYM KURSANTOM GWARANTUJEMY:

  • JAZDY PO TRASACH EGZAMINACYJNYCH WORD’u
  • MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W JAZDACH PRÓBNYCH W WORDZIE
  • DOGODNE I PEŁNE GODZINY ZAJĘĆ
  • WSZYSTKIE NIEZBĘDNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W CENIE KURSU
  • JAZDY  KLIMATYZOWANYMI POJAZDAMI
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KURSANTA

Kategoria AM, A1, A2 i A kursy prowadzony jest na motocyklach/motorowerach identycznych jak na egzaminie państwowym w WORD’zie. Istnieje również możliwość podstawienia motocykla/motoroweru na egzamin

Szkolenie na kat. B odbywa się na pojeździe marki RENAULT CLIO IV, który później jest podstawiany na egzamin państwowy do WORD’u w Kaliszu.

Szkolenie na kat. C i C+E odbywa się na pojeździe marki MAN TGL 12.240 i z przyczepą typy tandem, identycznym jaki jest na egzaminie państwowym w WORD’zie w Kaliszu.

Szkolenia z zajęć teoretycznych odbywają się po w godzinach popołudniowych po indywidualnych ustaleniach z kursantem.

Ośrodek prowadzi również szkolenia w zakresie:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PEŁNA) – 280 GODZIN

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – 140 GODZIN

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Kierowcy podlegający szkoleniu okresowemu zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Następne badania należy wykonać w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, ale nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Szkolenie okresowe  to aktualna nazwa przeprowadzanych jeszcze kilka lat temu tzw. kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób.

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C, C1, C+E, C1+E i D, D1, D+E, D1+E. Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy udać się do swojego wydziału komunikacji wraz z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.